سگ و گربه
پارس سگ

علت پارس سگ در نصفه شب

کل روز سخت مشغول کار بودید. چراغ هارا خاموش می کنید، تلفن همراه را از دسترس خارج می کنید، آماده برای یک خواب طولانی هستید. اما پارس شبانه سگ شما تازه شروع شده است…

اگر سگ شما شب ها قبل از خواب و روز ها قبل از زنگ هشدار شما شروع به پارس کردن می کند. نگران نباشید شما در این مشکل شما تنها نیستید.

ریشه در بچگی

این مشکل ممکن است، ریشه در بچگی سگ داشته باشد. شما بدون اینکه متوجه شده باشید، به سگ خود یاد داده اید برای جلب توجه شما سر و صدا کند. پس سگ هرموقع به حضور و توجه شما نیاز داشت شروع به واق واق کردن می کند. اما حل این مشکل خیلی سخت نیست.

دلایل پارس سگ ها

اول از همه دلایل اصلی پارس سگ ها را بررسی می کنیم. قبل‭ ‬از‭ ‬این که‭ ‬شما‭ ‬بخواهید‭ ‬از‭ ‬پارس کردن‭ ‬سگ‭ ‬جلوگیری کنید،‭ ‬باید‭ ‬به‭ ‬دلیل‭ ‬پارس‭ ‬کردن‭ ‬سگ‭ ‬خود‭ ‬پی‭ ‬ببرید.‭ ‬به‭ ‬یاد‭ ‬داشته‭ ‬باشید‭ ‬که‭ ‬آن ها‭ ‬برای‭ ‬آزار‭ ‬شما‭ ‬و‭ ‬همسایه‭ ‬ها‭ ‬پارس‭ ‬نمی‌ کنند‭ ‬و‭ ‬دلیل‭ ‬پارس کردن‭ ‬تنها‭ ‬برای‭ ‬بیان‭ ‬ناراحتی‭ ‬و‭ ‬خشونت‭ ‬نیست.

احساس خطر و هشدار دادن

این‭ ‬نوع‭ ‬از‭ ‬پارس کردن ها‭ ‬کاملا‭ ‬طبیعی‭ ‬است. ‬زمانی‭ ‬که‭ ‬فرد‭ ‬غریبه‌‭ ‬درب‭ ‬منزل‭ ‬را‭ ‬می‌ زند و‭ ‬به‭ ‬خانه‭ ‬و‭ ‬یا‭ ‬ماشین‭ ‬شما‭ ‬نزدیک‭ ‬می‌شود.‭ ‬این‭ ‬نوع‭ ‬پارس کردن‭ ‬به‭ ‬علت‭ ‬ایجاد‭ ‬احساس‭ ‬تهدید‭ ‬در‭ ‬سگ‭ ‬است. ‬که‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬زمان‭ ‬سگ‭ ‬با‭ ‬پارس کردن‭ ‬اعلام‭ ‬می‌ کند‭ ‬که‭ ‬حمایت‭ ‬و‭ ‬کنترل‭ ‬این‭ ‬محیط‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬اختیار‭ ‬دارد. ‬این‭ ‬پارس کردن‭ ‬همراه‭ ‬با‭ ‬صدایی‭ ‬تیز،‭ ‬بلند‭ ‬و‭ ‬محکم‭ ‬است. ‬آموزش‭ ‬و‭ ‬تربیت‭ ‬این‭ ‬احساس‭ ‬غریزی‭ ‬می‌ تواند‭ ‬از‭ ‬سگ‭ ‬یک‭ ‬محافظ‭ ‬عالی‭ ‬برای‭ ‬خانه‭ ‬و‭ ‬خانواده‭ ‬بسازد.

احساس شادی و هیجان

این‭ ‬نوع‭ ‬پارس کردن‭ ‬در‭ ‬توله‌ ها‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬خصوص‭ ‬در‭ ‬سگ‌ های‭ ‬جوان‭ ‬رایج‭ ‬می‌ باشد. ‬بسیاری‭ ‬از‭ ‬سگ‌ ها‭ ‬در‭ ‬زمان‭ ‬بازی‭ ‬با‭ ‬افراد‭ ‬و‭ ‬یا‭ ‬سایر‭ ‬سگ‌ ها‭ ‬پارس‭ ‬می‌ کنند. ‬صدای‭ ‬این‭ ‬پارس کردن‭ ‬ریتم‌ دار‭ ‬و‭ ‬خوش‭ ‬صداست‭. ‬فقط‭ ‬به‭ ‬علت‭ ‬شادی‭ ‬و‭ ‬هیجان‭ ‬زیاد‭ ‬سگ‭ ‬ایجاد‭ ‬می‌ شود. ‬بعضی‭ ‬از‭ ‬سگ‌ ها‭ ‬برای‭ ‬بیرون‭ ‬رفتن‭ ‬از‭ ‬منزل،‭ ‬گردش‭ ‬روزانه‭ ‬و‭ ‬یا‭ ‬بازگشت‭ ‬صاحب‭ ‬به‭ ‬منزل‭ ‬بسیار‭ ‬هیجان‭ ‬زده‭ ‬شده‭ ‬و‭ ‬پارس‭ ‬می‌ کنند‭.‬

جلب توجه

در‭ ‬اکثر‭ ‬مواقع‭ ‬وقتی‭ ‬شما‭ ‬صدای‭ ‬پارس کردن‭ ‬سگ‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬می‌ شنوید‭ ‬به‭ ‬او‭ ‬توجه‭ ‬می‌ کنید‭ ‬تا‭ ‬متوجه‭ ‬شوید‭ ‬علت‭ ‬پارس کردن او‭ ‬چیست. ‬سگ‭ ‬با‭ ‬این‭ ‬پارس کردن‭ ‬به‭ ‬شما‭ ‬می‌ گوید: ‬به‭ ‬من‭ ‬نگاه‭ ‬کن! ‬من‭ ‬اینجا‭ ‬هستم! ‬صدای‭ ‬این‭ ‬نوع‭ ‬پارس کردن‭ ‬همراه‭ ‬با‭ ‬ناله‭ ‬و‭ ‬صدایی‭ ‬پایین‭ ‬است‭.‬

اضطراب‭ ‬و‭ ‬نگرانی

پارس‭ ‬کردنی‭ ‬که‭ ‬از‭ ‬روی‭ ‬اضطراب‭ ‬انجام‭ ‬شود‭ ‬احتمالا‭ ‬باعث‭ ‬تسکین‭ ‬حالت‭ ‬مضطرب‭ ‬سگ‭ ‬می‌ شود‭. ‬ صدای‭ ‬این‭ ‬پارس کردن‭ ‬اغلب‭ ‬محکم‭ ‬و‭ ‬پشت‭ ‬سر‭ ‬هم‭ ‬و‭ ‬گاهی‭ ‬همراه‭ ‬با‭ ‬ناله‭ ‬است. ‬در‭ ‬ترس‭ ‬از‭ ‬تنهایی‭ ‬نیز‭ ‬این‭ ‬نوع‭ ‬پارس‭ ‬در‭ ‬سگ‌ ها‭ ‬مشاهده‭ ‬می‌ شود‭.‬

پارس کردن به سگ های دیگر

این‭ ‬نوع‭ ‬پارس کردن‭ ‬برای‭ ‬سرپرستان‭ ‬سگ‭ ‬یک‭ ‬سناریوی‭ ‬آشناست. اگر سگی‭ ‬در‭ ‬خیابان‭ ‬شروع‭ ‬به‭ ‬پارس کردن‭ ‬کند،‭ ‬‬از‭ ‬هر‭ ‬خانه‌ ای‭ ‬که‭ ‬سگی‭ ‬دارد‭ ‬صدای‭ ‬پارس کردن ‬به‭ ‬گوش‭ ‬خواهد رسید‭.‬

جلوگیری از پارس سگ ها

  • هر‭ ‬زمان‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬هر‭ ‬شرایطی‭ ‬که‭ ‬سگ‭ ‬پارس‭ ‬کرد‭ ‬با‭ ‬دست‭ ‬زدن،‭ ‬سوت‭ ‬و‭ ‬یا‭ ‬هر‭ ‬صدای‭ ‬مشابه،‭ ‬نظر‭ ‬سگ‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬سمت‭ ‬خود‭ ‬جلب‭ ‬کنید.‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬زمان‭ ‬پارس کردن‭ ‬سگ‭ ‬متوقف‭ ‬می‌ شود.‭ ‬‭ ‬بلافاصله‭ ‬فرمان (‬ساکت) ‬را‭ ‬با‭ ‬صدایی‭ ‬آرام‭ ‬بیان‭ ‬کنید (‬صدای‭ ‬شما‭ ‬باید‭ ‬قابل‭ ‬شنیدن‭ ‬و‭ ‬بدون‭ ‬تحکم‭ ‬باشد،‭ ‬با‭ ‬مهربانی‭ ‬همراه‭ ‬باشد).‭ ‬هم‌ زمان‭ ‬خوراکی‭ ‬تشویقی‭ ‬در‭ ‬اختیار‭ ‬سگ‭ ‬قرار‭ ‬دهید. ‬این‭ ‬تمرین‭ ‬را‭ ‬هر‭ ‬روز‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬هنگام‭ ‬پارس کردن ‬سگ‭ ‬انجام‭ ‬دهید‭ ‬اما‭ ‬جلسات‭ ‬آموزشی‭ ‬باید‭ ‬کوتاه‭ ‬باشد‭.‬
  • شما باید به سگ خود بفهمانید که سرو صدایی که ایجاد می کند تاثیری ندارد. این رفتار کارش را پیش نمی برد. به عبارتی دیگر باید خواسته او را نادیده بگیرید.
  • سگ‭ ‬را‭ ‬زمان‭ ‬طولانی‭ ‬تنها‭ ‬رها‭ ‬نکنید‭.‬ تا‭ ‬در‭ ‬صورت‭ ‬پارس کردن،‭ ‬بتوانید‭ ‬اشتباه‭ ‬بودن‭ ‬رفتارش‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬او‭ ‬تذکر‭ ‬بدهید‭.‬
  • در هنگام تغییر این رفتار در سگ شما، ممکن است با صداهای های ناجور و ده برابر بیشتر از قبل مواجه شوید. چون سگ در تلاش است برای دریافت خواسته اش بیشتر از قبل از شیوه پارس کردن استفاده کند. و طبیعی ایست که قبل از بهتر شدن وضعیت خواب و استراحت شما، چندین برابر شدیدتر و بدتر شود. اما ارزش یک خواب راحت پس از حل این مشکل بیشتر از هرچیزی است.

علت پارس نکردن سگ ها چیست؟

گاهی اوقات سرپرستان سگ با این مشکل مواجه می‌ شوند که سگ آن ها بر خلاف دیگر سگ ها پارس نمی کند!. پارس کردن طبیعت سگ هاست. اگر دیدید سگتان برای پارس کردن به مشکل برخورده است حتما پیگیری کنید و به دامپزشک مراجعه کنید.

برخی از نژادهای مختلف سگ ها ممکن است خلق و خوی آرامی داشته باشند. در کل خیلی اهل پارس کردن نباشند. اما در برخی دیگر از سگ ها ممکن است نشانه بروز مشکلات جدی آن ها باشد.

برخی احتمالات علت پارس نکردن سگ ها را مرور می کنیم:

  • التهاب حنجره
  • مشکلات تنفسی
  • انسدادها
  • مشکلات عصبی
  • انجام جراحی
  • سن

در صورت مواجهه با این مشکلات حتماً از دامپزشک مشاوه بگیرید.

مهران نعیمی

Add comment

Your Header Sidebar area is currently empty. Hurry up and add some widgets.